Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu

Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu jest bardzo dynamicznie rozwijającą się szkołą techniczną. Kształcimy młodzież w Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej w kilkunastu zawodach. Celem naszej szkoły jest indywidualne spojrzenie na każdego ucznia - prowadzimy zajęcia w przyjaznej atmosferze, sprzyjającej zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu uzdolnień.

Od lat kształcimy elektryków, mechaników, ekonomistów, informatyków i handlowców, a w ramach kształcenia rzemieślniczego również̇ mechaników i lakierników samochodowych, fryzjerów czy sprzedawców. Do naszej oferty w roku szkolnym 2015/2016 dołączyły zawody : technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy, elektromechanik. Od roku 2016/2017 dołącza kolejny zawód - kucharz.

#OFERTA

Oferujemy naukę̨ w profesjonalnie wyposażonych pracowniach technicznych i laboratoriach. W tym roku powstały dwie kolejne: kuchenna i restauracyjna. Współpracujemy z niemiecką szkołą Volkswagena, a nasi uczniowie wyjeżdżają̨ na zagraniczne praktyki. Zdobywają̨ też u nas dodatkowe kwalifikacje, takie jak kurs spawania czy SEP. A wszystko to w przyjaznej atmosferze 😄

#JAKOŚĆ

Na rynku pracy jest trudno. Nawet absolwenci szkół wyższych z tytułami magistra czy licencjata zmagają się z bezrobociem. W cenie są konkretne umiejętności. W PZS-ie wiemy, jakie kwalifikacje liczą się na rynku, bo współpracujemy z pracodawcami. Szkoła odznacza się bardzo wysoką zdawalnością egzaminów. Kształcimy zawodowo.

#ZAWÓD

Rekrutacja od 6 maja!

Szybkie tagi do kierunków


Technik żywienia i usług gastronomicznych

Weź fartucha!

Mamy nowe oblicze. Oferujemy edukację w charakterze technika żywienia i usług gastronomicznych i kucharza. Nauka będzie się odbywać w nowoczesnych i dobrze wyposażonych salach: restauracyjnej i kuchennej. Nauczysz się m.in. sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, przygotowywania i obsługi imprez okolicznościowych.

TECHNIKUM

KUCHARZ


NOWOŚĆ SZKOŁA ZAWODOWA
 • praca w restauracjach, kawiarniach, pizzeriach
 • możesz prowadzić własną firmę, np. cateringową
 • praca w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych

Technik organizacji reklamy

Prawdziwa reklama rodzi się tutaj

Reklama dźwignią handlu! Każdy poważnie podchodzący do biznesu przedsiębiorca potrzebuje dobrze zorganizowanego marketingu, public relations i komunikacji z klientem. Nauczysz się m.in. planować i organizować działania reklamowe, prowadzić badania rynkowe i skutecznie docierać do klienta. Uwaga! Zawód dla kreatywnych.

TECHNIKUM

#REKLAMAPZS

 • praca w makretingu i PR
 • media, działy promocji, agencje reklamowe
 • własna firma graficzna, projektowanie ulotek, plaktów, zaproszeń itd.
 • facebook


Technik ekonomista

Podstawowe zadania zawodowe związane są z organizacją m.in. zaopatrzenia, magazynowania, transportu, sprzedaży produktów, a także prace związane z badaniem rynku czy polityką gospodarczą. Świetny start do własnej działalności gospodarczej!

 • praca w księgowości, finansach, dziale kadr i administracji
 • praca w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach miast
 • możesz mieć własną firmę
Technik informatyk

Zawód dla ludzi z pasją, ukierunkowanych na sukces. Wszędzie, gdzie pracują komputery i sprzęt komputerowy, potrzebni są dobrze wykwalifikowani informatycy. Przetwarzanie danych, serwis komputerów, e-biznes... To tylko niektóre z możliwości.

 • praca w każdej firmie jako serwistant lub administrator
 • możesz być zatrudniony w firmach komputerowych
 • możesz mieć własną firmę, np. naprawy komputerów
Technik mechanik

Mechanicy obsługują i serwisują maszyny i urządzenia. W ramach kształcenia zostaną przygotowani do projektowania w profesjonalnych programach (AutoCAD, Solid Edge).

 • praca w przemyśle i usługach
 • praca na stanowiskach związanych z obsługą maszyn i urządzeń
 • możesz prowadzć własny warsztat
 • praca na stanowiskach dozoru technicznego w przemyśle i budownictwie
Technik elektryk

Hot! Atrakcyjny, nowoczesny i poszukiwany na rynku pracy zawód. Daje możliwość zatrudnienia nie tylko w kopalni, ale także w małych i większych zakładach energetycznych, elektrowniach, branży budowlanej. Gruntowna wiedza techniczna umożliwia podjęcie nauki na wyższych studiach technicznych. „Bo elektryk to jest gość!”

 • praca przy montażu, konserwacji i obsłudze urządzeń i sieci elektroenergetycznych
 • praca wszędzie tam, gdzie są wykorzystywane urządzenia elektryczne
 • możesz prowadzić własną firmę
Zawód elektromechanik

Zawód pozwalający rozwijać zmysł praktyczny, uczy perfekcji w działaniu. Elektromechanicy wykonują prace instalacyjne, konserwacyjne i remontowe maszyn, urządzeń elektrycznych i elektromechanicznych.

 • praca w firmach produkujących maszyny elektryczne
 • praca jako serwisant sprzętu gospodarstwa domowego
 • praca w elektrowniach, hutach, zakładach gospodarki komunalnej
 • praca na liniach montażowych w fabrykach motoryzacyjnych
Klasa wielozawodowa

Uczniowie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, wybierają zawód i z pomocą szkoły lub samodzielnie poszukują praktyki u pracodawców.
W szkole, przez 3 dni w tygodniu, zdobywają wiedzę w zakresie przedmiotów ogólnych, m.in.: języka polskiego, matematyki, geografii, biologii. Zawodu uczą się w pozostałe dni u wybranego przez siebie pracodawcy.

Raz w roku uczniowie uczestniczą w finansowanym przez szkołę kursie specjalistycznych przedmiotów zawodowych.

 • kształcisz się u pracodwacy - baza pracodawców dostępna na naszej stronie
 • zdobywasz wykształcenie jako:
  • fryzjer
  • blacharz samochodowy
  • stolarz
  • sprzedawca
  • piekarz
  • lakiernik
  • hydraulik
  • mechanik samochodowy
  • cukiernik
  • fotograf
 • zarabiasz pierwsze swoje pieniądze

Kalendarz rekrutacji

Rekrutacja krok po kroku. Dowiedz się, jak dołączyć do grona uczniów PZS.